Onze scouts- en gidsengroep hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en sympathisanten.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

 

Algemene informatie groep

A4106S - Sint-Frans
Baron Frans du Fourstraat 30
2300 Turnhout
https://www.sintfrans.be/

 

Onze groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van leden en leiding worden echter ook verzameld in opdracht van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.
Hiervoor treedt onze groep op als verwerker. Meer informatie over het privacybeleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw kan je terugvinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy.

 

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

 

 1. Gegevens inkijken

  Je kan jouw gegevens op verschillende manieren raadplegen. Heb je een account op de Groepsadministratie, dan kan je daar verschillende persoonsgegevens bekijken en/of bewerken.
  Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met Vladislav Bauweraerts (vladislav.bauweraerts@hotmail.com).

 2.  

 3. Gegevens verbeteren of aanvullen

  Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

 4.  

 5. Gegevens verwijderen

  Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

 6.  

 7. Gebruik van gegevens beperken

  Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

 8.  

 9. Rechten uitoefenen

  We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

 

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Vladislav Bauweraerts (vladislav.bauweraerts@hotmail.com).

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming, te bereiken via privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be of door een brief te sturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, TAV Functionaris voor Gegevensbescherming, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

 

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres en lidnummer.
Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit.
Medische gegevens zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen, bijzondere aandachtspunten voor leiding bij de sociale omgang, bij sporten, hygiëne of beperkingen.
Je gezinssituatie zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood.
Je lidmaatschappen zoals vorige en huidige functies in groepen.
Filosofische of religieuze overtuigingen zoals aangepaste maaltijdvoorkeuren in functie van geloofsovertuigingen.
Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer of financiële tegemoetkomingen.
Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:
• Een vlotte werking van de groep en de ledenadministratie
• Het verzekeren van elk aangesloten lid
• Communicatie over de werking van onze groep
• Het organiseren van de wekelijkse activiteiten en evenementen
• Het versturen van het maandblaadje en nieuwsbrieven

Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht voor het lidmaatschap bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen aansluiting zijn.

Medische gegevens worden verwerkt om leiding in staat te stellen voldoende zorg en de nodige aandacht te geven aan elk lid of elke deelnemer aan activiteiten of evenementen. De verwerking van medische gegevens gebeurt steeds door middel van expliciete toestemming van ouder(s), voogd of meerderjarig lid.

 

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.

 

Bewaartermijn

Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.
Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd, met uitzondering van de medische gegevens. Deze worden ten laatste 1 jaar na afloop van het lidmaatschap vernietigd.

 

Toegang tot de gegevens

Onze leiding heeft toegang tot de persoonsgegevens van alle leden en leiding, dit in het kader van hun werkzaamheden en de organisatie van de groep.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

 

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via https://www.sintfrans.be/privacy.

Laatste aanpassing: 15/03/23

Jane

Jane Doe

CEO & Founder

Some text that describes me lorem ipsum ipsum lorem.

example@example.com

Mike

Mike Ross

Art Director

Some text that describes me lorem ipsum ipsum lorem.

example@example.com

John

John Doe

Designer

Some text that describes me lorem ipsum ipsum lorem.

example@example.com

[siteorigin_widget class="WP_Widget_Custom_HTML"][/siteorigin_widget]

Sint-Frans Turnhout is een scouts voor jongens van 6 tot 18 jaar (1ste leerjaar t.e.m. 6de middelbaar). Elke zaterdag komen we samen aan onze lokalen, vlakbij de markt van Turnhout.

Onze vergaderingen beginnen net als vorig jaar om 13u45 en eindigen om 17u00, tenzij anders vermeld in het Franske. Hierdoor vallen de begin en eindtijden samen met deze van Gidsen Koningin Astrid.

Elke maand kunnen de leden hun activiteiten lezen in het Franske, dat sinds een aantal jaren online staat. Controleer dus elke week of er geen speciale vergadering gepland is (zwemmen, kooktocht, ...) en we de leden iets vroeger dan het normale uur op de scouts verwachten.

Onze scoutswerking steunt op de vijf basispijlers. Zij vatten de scouts- en gidsenmethode samen: engagement, zelfwerkzaamheid, medebeheer, ploegwerk en dienst. Ze lopen als rode draden doorheen onze werking. Precies in deze methode verschilt scouting van andere jeugdbewegingen.

Historiek

Al in het jaar 1938 stonden Karel Van Wuytswinkel, pater Desiderius en Jos Slangen aan de wieg van Scouts Sint Frans. Binnen het kader van De Jeugd Van De Derde Orde, een organisatie van de paters Franciskanen, werd er immers een voortrekkersstam opgericht, die de naam Sint Frans meekreeg.

Na diverse omzwervingen via lokalen aan de Luizenpoort en de Schoolstraat kunnen wij gebruik maken van wat we het Papenheem noemen. Het is gelegen op de hoek van de Baron Du Fourstraat en de Schoolstraat. Sinds 1984 kunnen wij samen met andere jeugdbewegingen eveneens gebruik maken van de nabijgelegen parochielokalen. Het Papenheem hebben we met eigen mankracht en met eigen middelen opgetrokken. Voor de financiëring hebben we al ongetwijfeld moeten knokken.

Om onze kas een beetje te spekken gaan wij wekelijks de tafels zetten van de rommelmarkt aan de warande. Dit houdt in: zaterdagavond de tafels zetten, zondag rond 10u30 ontvangen, en zondagmiddag deze tafels afbreken. Omdat vele handen het werk licht maken zijn wij steeds op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Indien geïnteresseerd, spreek gerust iemand van de leiding aan.

Takwerking

 KAPOENEN (6-7 jaar)

Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld. De leiding gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en aanspreekt.

WELPEN (8-11 jaar)

Wie tussen 8 en 11 jaar is, kan meespelen bij de welpen. Het is typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren doen. Ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen en fantasie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Jungleboek (vandaar de welpen). Zo komt het dat vaste kleine groepen "nesten" genoemd worden. "Raadsrots" is het moment waarop welpen gaan samenzitten om over vanalles te kletsen en mee te beslissen.

JONG-VERKENNERS (11-14 jaar)

Jongverkenners trekken er graag op uit in de natuur of verkennen hun buurt. Op tentenkamp koken ze hun eigen potje. In vaste patrouilles werken ze samen en nemen ze initiatieven: van kattekwaad tot leuker. Jongverkenners krijgen een waaier van mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de handen uit de mouwen te steken en allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen. Met de jongverkennerraad en derdejaarsmomenten worden kansen op inspraak geboden. Stilaan leren ze dat scouting niet stopt als de vergadering is afgelopen.

VERKENNERS (14-17 jaar)

Bij de verkenners is er ruimte voor grotere projecten. Met de groep een snuifje avontuur realiseren, of uitgedaagd worden door elkaar. Vanuit eigen interesses op zoek gaan naar zichzelf tussen soortgenoten. Dit door typische activiteiten of door een experiment waaraan verkenners in kleine groepjes mee voorbereiden. In hun 'parlement' maken ze regelmatig afspraken en evalueren ze hun werking.

JINS (17-18 jaar)

Jij en Ik een Noodzaak. Jins vormen een groepje mensen waar een open begeleiding je ruimte en mogelijkheden biedt om jezelf te ontplooien, in groep te leven en een beetje bewuster in de maatschappij te staan. Dit alles gebeurt in een ontspannen, creatieve, kritische en vriendschappelijke sfeer. Vanaf de tweede helft van het jaar mogen de jins af en toe met de jongste takken mee draaien, om zo al te proeven van het leider-zijn.

Als je interesse hebt om eens te komen proberen, dit kan drie keer vooraleer gevraagd wordt in te schrijven.

Groepsleiding

Anton Willems

 +32 488 81 89 03

 anton.willems@hotmail.com

Vladik Bauweraerts

 +32 495 54 18 50

 vladislav.bauweraerts@hotmail.com


Kapoenenleiding

Anton Willems

 +32 488 81 89 03

 anton.willems@hotmail.com

Dennis Adriaensen

 +32 491 22 95 70

 dennisadriaensen18@gmail.com

Pieter Van Donink

 +32 468 32 60 98

pieter.donink@telenet.be

Daan Goos (Bagheera)

 +32 468 32 39 89

 daan.goos2003@hotmail.com

 


Welpenleiding

Tejo Stessens (Baloe)

 +32 484 28 20 53

 tejostessens@gmail.com

Castor Geudens

 +32 494 75 31 00

 castorgeudens2304@gmail.com

Joos Luyten (Jacala)

 +32 478 77 88 40

 joos.luyten@hotmail.com

Simon Verstraelen (Vader Wolf)

 +32 494 33 92 52

 simonverstraelen@hotmail.com

Mattijs Mulder (Chill)

+32 468 35 48 98

 mattijsmulder@gmail.com


Jongverkennerleiding

Vladik Bauweraerts

 +32 495 54 18 50

 vladislav.bauweraerts@hotmail.com

Quinten Hendrickx

 +32 468 41 74 27

 q10hendrickx@gmail.com

Daan Geerts

 +32 494 80 15 60

 geertsdaan@outlook.com

Jan Vanhove

 +32 477 21 65 09

 janvanhove01@gmail.com


Verkennerleiding

Artiom Bauweraerts

 +32 491 97 46 67

 artiom.bauweraerts@hotmail.com

Mathijs Malfait

 +32 472 48 03 06

 mathijs.malfait@gmail.com

Ward Laurijssen

+32 485 67 14 83

 wardlaurijssen@gmail.com


Jinleiding

Thomas Hendrickx

 +32 470 34 31 83

 thomas_hendrickx@hotmail.com

Robbe Laurijssen

 +32 486 28 48 54

 robbelaurijssen@telenet.be

Zoals jullie wel weten is het jaarthema van dit jaar 'allemaal abnormaal', maar waar staat dit precies voor?

Wanneer ben je verzekerd?

 • Tijdens alle toegelaten scoutsactiviteiten die gebeuren in aanwezigheid of in opdracht van de leiding.
 • Op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst.
 • Zowel bij een verblijf in België als in het buitenland.

Wat is verzekerd?

Lichamelijke letsels

Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens en op weg naar een SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN-activiteit in binnen- of buitenland. Uitkering De terugbetaling van alle VERZORGINGSKOSTEN (opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief) van de dokter, de apotheker, het ziekenhuis (na tussenkomst van de mutualiteit). De terugbetaling van door een arts voorgeschreven verzorgingskosten die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief.
 • De VERVOERSKOSTEN van het slachtoffer voor zover dit vervoer noodzakelijk is voor de verzorging.
 • TANDPROTHESEKOSTEN
 • BETEN EN/ OF STEKEN van dieren en insecten
 • SCHADE AAN BRILLEN EN CONTACTLENZEN: wordt vergoed tot maximum 250 euro per slachtoffer, op voorwaarde dat ze gedragen worden op het ogenblik van het ongeval en voor zover het slachtoffer tegelijkertijd lichamelijk letsel heeft opgelopen ( medisch attest toevoegen !)

Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en rechtsbijstand

Stééds aangifte bij OMOB
 • van SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN tegenover derden
 • van SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN leiding tegenover derden
 • van SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN leden tegenover derden
 • van leden tegenover leden
VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens tocht, op weg van en naar het lokaal, bij het gebruik van boten (tot een maximum lengte van 20 m), fietsen, karren.

Wat is niet verzekerd?

Lichamelijke letsels

 • Ziekte
 • Allergische aandoeningen
 • Lichamelijke letsels als gevolg van dronkenschap, verdovende middelen, opzettelijk veroorzaakte schade, opzettelijke vechtpartijen
 • Lichamelijke letsels als gevolg van sporten zoals deltavliegen, zweefvliegen, parasailing, parachutisme, officiële wielerwedstrijden, veldritten

Repatriëringskosten

Deze zijn meestal gedekt door de mutualiteit en niet inbegrepen bij de verzekering van S&GV Burgerlijke aansprakelijkheid SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN is niet verantwoordelijk voor schade aan persoonlijke voorwerpen
 • Schade aan toevertrouwd materiaal (de eigenaar stelt het materiaal ter beschikking van de groep, waardoor de kans van beschadiging aanwezig is)
 • Verlies, vandalisme en diefstal
 • Schade aan gehuurd materiaal (= contractuele aansprakelijkheid)
 • Schade veroorzaakt door het gebruik van bromfietsen, moto’s en auto’s. Deze verantwoordelijkheid moet gedekt worden door de verplichte voertuigenverzekering.
 • Schade aan lokalen en groepsmateriaal
 • Schade veroorzaakt door leden aan hun eigen lokaal
! Indien ouders verklaringen tekenen die de ouders zouden ontlasten van hun verantwoordelijkheid, zijn deze van geen waarde. Burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders kan niet overgedragen worden op de leiding ! Meer uitleg en updates zie: http://www.ScoutsenGidsenVlaanderen.be/secretariaat/verzekering.asp
“Ha ... daar sè, de manne met de petjes ! Hedde gelle het ni koud zo in keute broek ?” Tja, is het nu een horde welpen tijdens een stadsspel of een patrouille givers op kerstweekend, ja zelfs de leiding op Herfstontmoeting (heel leiding Vlaanderen loopt daar rond moet je weten), ... allemaal hebben we zulke opmerkingen of vragen wel eens gehoord als we in uniform ons ding staan te doen. Altijd wel leuk, niet? Inderdaad, Sint-Frans is behoorlijk strikt in het dragen van een uniform. Door ons uniform te dragen, laat je zien dat je bij onze groep hoort, dat je een geëngageerd lid bent van onze scoutsgroep. Wij menen dan ook dat een gezamenlijk stijl pas echt betekenis krijgt wanneer ze sober en consequent gedragen wordt. Maak van je uniform dus geen kleurboek waarop alle badges en tekens zomaar kriskras door elkaar staan. Elk heeft zijn afgesproken plaats, en bovendien een eigen betekenis. Hierdoor kan je door een enkele blik op iemands uniform weten bij welke tak hij hoort, welke functie hij bezit (patrouilleleider, hulpgids, groepsleider, ...).

Hét Sint Frans basis uniform

 

Kapoenen

 • Blauw-witte Sint-Frans das met dasring
 • T-shirt van onze scouts
We hebben ook liefst dat de kapoenen in stevige schoenen naar de scouts komen, om te vermijden dat ze ’s avonds op blote voeten terug naar huis moeten.

Welpen

 •  Botinnen / stevige stapschoenen
 • Neutrale kousen (groen, grijs, zwart, bruin)
 • Korte groene broek (liefst scoutsbroek)
 • Welpentrui
 • Welpenpet
 • Blauw-witte Sint-Frans das met dasring
 • T-shirt van onze scouts

Jongverkenners, verkenners en jins

 • Botinnen / stevige stapschoenen
 • Neutrale kousen (groen, grijs, zwart, bruin)
 • Korte groene broek (liefst scoutsbroek)
 • Scoutshemd + kentekens
 • Blauw-witte Sint-Frans das met dasring
 • T-shirt van onze scouts
 

Tweedehandsuniformen

Sinds kort engageert onze scouts zich om tweedehandsuniformen te verzamelen en door te verkopen voor een kleine prijs. Vraag zeker eens aan de leiding of er toevallig niet een broek/hemd/... in de maat ligt die je zoekt.

Waar kan je het uniform nieuw kopen?

Bij ons kan je t-shirts, kentekens, dassen en dasringen kopen. Voor de andere zaken zal je naar een Hopper-winkel moeten rijden (https://www.hopper.be/winkel) of via de website bestellen en laten leveren aan de Banier in Turnhout.

Waar moeten nu al die tekens hangen?!

A: Belofteteken
E: Jaarkenteken
F: Wapenschild Turnhout
G: Groepslintje
H: St-Frans Das
I: Takkenteken
Dit jaar gaan de verkenners en jins op buitenlands kamp. De andere drie takken gaan op kamp in België (Minderhout, Hoogstraten). Voor de oudste takken begint het kamp op 9 juli en gaat dit door tot de 21ste. De kapoenen en welpen zijn welkom op 14 juli (bezoekdag voor de jongverkenners) en blijven op kamp tot 20 juli. Deze pagina zal doorheen het jaar nog worden bijgewerkt naargelang de leiding zelf meer informatie weet over de locatie van het kamp, het in- en uitladen van de camion, … Nog vragen? Spreek gerust een van de leiders aan na een scoutsvergadering!

Groepsadministratie

Voor de leiding is het handig moesten de ouders op de website van de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen bijkomende informatie invullen. De link vinden jullie hieronder. Inloggen kan met de lidkaarten die doorheen het scoutsjaar worden uitgedeeld. https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Dit jaar gaan we op kamp in Glabbeek.
Alle kaartjes kunnen gestuurd worden naar volgend adres.
Ruekenbosstraat 18
3380 Glabbeek
Data:
Jins en leiding zijn op kamp van 8 tot 23 juli
JV's en V's: 11 tot 23 juli
Welpen en Kapoenen: 16-22 juli
Bezoekdag: 16 juli
 

Contact

Groepsleiding

Anton Willems:
gsm +32 488 81 89 03
e-mail anton.willems@hotmail.com

Vladik Bauweraerts:
gsm +32 495 54 18 50
e-mail vladislav.bauweraerts@hotmail.com

Onze lokalen

Sint-Frans

Baron Frans du Fourstraat 30
2300
Turnhout

scoutssintfrans@gmail.com